เทศกาลกินเจ 2557

ปี 2557 มีเทศกาลทานเจ 2 ครั้ง

เพราะปีนี้ เดือน 9 จีน มีซ้ำสองรอบ จึงทำให้เทศกาลเจ ที่จะทานกันระหว่าง วัน 1 ค่ำ (ชิวอิด) จนถึง 9 ค่ำ (ชิวเก้า) ในเดือน 9 จีน มีสองครั้งไปด้วย

รอบแรก ระหว่างวันที่ 24 กันยายน จนถึง 2 ตุลาคม

รอบสอง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม จนถึง 1 พฤศจิกายน

ในรอบแรกนั้นจะเป็นการทานเหมือนทุกปีตามปกติ ส่วนรอบสองนั้นไม่มีพิธีกรรมอะไร

หากสามารถทานได้ทั้งสองรอบจะยิ่งดี เพราะในรอบหลายปีจึงจะมีโอกาสแบบนี้อีกครั้ง