ชมรมเจแห่งประเทศไทย

ชมรมเจ แห่งประเทศไทย

Vegetarian Club of Thailand

มังสวิรัติประเภทต่างๆ

มังสวิรัติประเภทต่างๆ

อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian food) คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด คำว่า “มังสวิรัติ” มาจากสองคำ คำแรก “มังส-” หรือ “มังสา” แปลว่า “เนื้อ” คำหลัง “วิรัติ” แปลว่า “การยกเว้น การปราศจาก หรือการไม่ยินดี”

ฉะนั้น คำสองคำรวมกัน “มังสวิรัติ” จึงแปลว่า “การงดเว้นเนื้อสัตว์” หรือ “การปราศจากเนื้อ” หรือ “การไม่ยินดีในเนื้อสัตว์”

คำว่า “มังสวิรัติ” ในภาษาอังกฤษ คือ “vegetarian” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ vegetare, vegetus, vegetables ซึ่งแปลว่า สมบูรณ์ ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน หมายถึงคุณสมบัติของพืชผักนั่นเอง

แจกหนังสือ เทศกาลทานผักถือศีลเจ 2557

หนังสือ เทศกาลทานผักถือศีลเจ 2557

ท่านใดต้องการหนังสือ เทศกาลทานผักถือศีลเจ 2557 ส่งซองเปล่าขนาด 8x11 นิ้ว พร้อมติดสแตมป์มูลค่า 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แล้วส่งมาที่

ชมรมเจแห่งประเทศไทย เลขที่ 187 ซ.พหลโยธิน 54/4 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปี 2557 กินเจสองรอบ

เทศกาลกินเจ 2557

ปี 2557 มีเทศกาลทานเจ 2 ครั้ง

เพราะปีนี้ เดือน 9 จีน มีซ้ำสองรอบ จึงทำให้เทศกาลเจ ที่จะทานกันระหว่าง วัน 1 ค่ำ (ชิวอิด) จนถึง 9 ค่ำ (ชิวเก้า) ในเดือน 9 จีน มีสองครั้งไปด้วย

รอบแรก ระหว่างวันที่ 24 กันยายน จนถึง 2 ตุลาคม

รอบสอง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม จนถึง 1 พฤศจิกายน

ในรอบแรกนั้นจะเป็นการทานเหมือนทุกปีตามปกติ ส่วนรอบสองนั้นไม่มีพิธีกรรมอะไร

หากสามารถทานได้ทั้งสองรอบจะยิ่งดี เพราะในรอบหลายปีจึงจะมีโอกาสแบบนี้อีกครั้ง

กิจกรรมชมรมเจ ปี 2556

ชมรมเจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม “เทศกาลบำเพ็ญบุญกินเจ” แจกอาหารเจให้กับผู้สนใจ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ที่ทำการ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี

กิจกรรมชมรมเจ ปี 2556