ชมรมเจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม “เทศกาลบำเพ็ญบุญกินเจ” แจกอาหารเจให้กับผู้สนใจ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ที่ทำการ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี